Geschiedenis

Onze geschiedenis

Lions Club Waasland wordt opgericht op 23 mei 1959. Het Lions devies “we serve” samen met de oprechte sociale bezorgdheid voor kinderen en jongeren die niet het geluk hebben in een warm nest groot te kunnen worden, vormt de basis tot het oprichten van 4 homes. Op 15 februari 1966 wordt de vzw “Werken van Lions Club Waasland” opgericht met maatschappelijke zetel te Belsele.

Op 26 september 1965 wordt in Belsele het eerste home (lees “gezinsvervangend tehuis”) geopend onder de naam van de eerste voorzitter van de club, zijnde Jules Maillet. 10 kinderen uit eenzelfde gezin worden er toevertrouwd aan de zorgen van pleegouders.

Omdat het aantal aanvragen tot plaatsing maar blijft duren wordt in 1966 home Open Haard te Sinaai (Dries 18) opgericht. In 1968 wordt home Lenteweelde eveneens in Belsele (eerst Nieuwstraat, later Belseledorp 160), opgestart en in 1972 vervolgens home Werner Tibbaut te Kalken (Vaartstraat 10).

In totaal kunnen er dan 55 minderjarigen worden opgevangen.

In 1982 verhuist de maatschappelijke zetel van de vzw naar Lokeren (Statiestraat 11, 4e verdieping). In januari 1990 verhuist deze nog eens naar de Torenstraat 30, onze huidige locatie. Op dat moment wordt de benaming ook veranderd  naar vzw De Steiger.

In september 1986 verhuist home Jules Maillet wegens onbewoonbaarheid van de gebouwen naar Heusden (Steenstraat 19).

In de periode 1997-1998 is er een grote reorganisatie van de vzw. Home Jules Maillet (Heusden) en home Open Haard (Sinaai) smelten samen en worden home Jules Maillet, Dries 18 in Sinaai. De kamertraining in Sinaai (gemeenschapshuis) Dries 20, en in Kalken (4 individuele studio’s)  wordt als extra werkvorm uitgebouwd.  Home Werner Tibbaut profileert zich als “structuurgroep”. Naast de residentiële werking, intussen gereduceerd tot 40 plaatsen, wordt nu ook een ambulante werkvorm opgericht voor de begeleiding van 16 gezinnen, namelijk thuisbegeleidingsdienst Mobilé, Bloemistenstraat 3 te St-Amandsberg.

Eind december 2004 wordt de gevraagde uitbreiding van de thuisbegeleidingsdienst Mobilé tot begeleiding van 32 gezinnen door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Tegelijkertijd wordt noodgedwongen gezocht naar een nieuwe stek, het gehuurde pand in de Bloemistenstraat 3 wordt immers verkocht. Begin juli 2005 neemt Mobilé zijn intrek in het Groot Begijnhof 26 nog steeds te St-Amandsberg.

In de periode 2013-2014 wordt de jeugdzorg grondig hervormd. Sinds de “integrale jeugdhulp”, het experimenteel modulair kader” en de “enveloppefinanciering” heeft vzw De Steiger een erkenning voor:

37 modules verblijf (4 ptn/mod)
50 modules contextbegeleiding lage intensiteit (1pt/mod)
19 modules contextbegeleiding breedsporig (2 pt/mod)
3 modules contextbegeleiding autonoom wonen (1 pt/mod)

In 2015-2016 worden er 2 studio’s voorzien in Belsele en 2 in Lokeren zodat ook daar kamertraining kan worden aangeboden.

In 2016 bestaat vzw De Steiger 50 jaar en wordt dit in àlle afdelingen gevierd. Voor deze gelegenheid wordt de verhalenbundel “over kleine vonken en grote vuren” geschreven en gaat er ook een studiedag door.

©vzw De Steiger