Helpdesk

Helpdesk

Stuur een ticket naar de Help Desk!

Gebruik enkel een e-mailadres van de organisatie. Andere adressen worden geblokkeerd.

Probeer zo concreet mogelijk het probleem te omschrijven. Vergeet niet te vermelden met welk toestel het probleem zich voordoet.

Hulp op afstand

©vzw De Steiger ι Created by MRWebdesign