E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht, inclusief alle eventuele bijlagen, bevat vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de geadresseerde(n). Als u niet de genoemde of bedoelde geadresseerde van dit bericht bent, wordt u dringend verzocht dat onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht niet te openen of te kopiëren, maar onmiddellijk te vernietigen, inclusief alle bijlagen. In dat geval is het bovendien strikt verboden deze e-mail en alle eventuele bijlagen te lezen, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of op enige andere manier te gebruiken. Er wordt geen enkele waarborg gegeven inzake de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch inzake de tijdige ontvangst van een verzonden e-mailbericht.

E-mail en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is. Scan bijlagen altijd voor u ze opent.

©vzw De Steiger ι Created by MRWebdesign