Werner Tibbaut

Werner Tibbaut

K a l k e n

Werner Tibbaut

Doelgroep

Jongens en meisjes tussen 10 en 18 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging: 

Die enerzijds nood hebben aan een gestructureerde begeleiding en anderzijds veel behoefte hebben aan zorg.

Wiens vertrouwen in relaties en in de wereld sterk werd geschonden.

Die nood hebben aan experimenteren met relaties om opnieuw vertrouwen op te bouwen.

Waarvoor een individueel begeleidingsprogramma wordt opgemaakt.

Voor psychisch kwetsbare jongeren die extra ondersteuning nodig hebben, maar die het dagelijks leven wel aankunnen.

Contra-indicaties tot opname of verder verblijf:

De kinderen/jongeren kunnen omgaan met de verschillende leeftijden binnen de verticale leefgroep (6-18jr).

De context van de jongere dient zich op een haalbare afstand van de voorziening te bevinden.

De infrastuctuur bepaalt hoeveel jongens/meisjes op hetzelfde moment in de leefgroep kunnen worden opgenomen.

Er wordt een werkbare, evenwichtige leefgroepssamenstelling bewaakt (cfr. combinatie daders/slachtoffers).

Video's

Bekijk hier de rondleidingsvideo’s van onze leefgroep en van de studio’s kamertraining. 

Contactgegevens

Werner Tibbaut

Vaartstraat 10
9270 Kalken

Tel: 09/367.57.96
werner.tibbaut@vzwdesteiger.be

©vzw De Steiger